เพลงและนิทาน

สำหรับเพลงและนิทาน ในส่วนของ Learnenglishkids Britishcouncil จะมีนิทานและเพลงสำหรับเด็กๆให้ลองฟังกันนะครับ

เพลง

นิทาน