นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เว็บไซต์ https://appdeeboktor.tech/ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการฝากร้านขายสินค้าในช่วงวิกฤติโควิด เพื่อให้ผู้ฝากร้านมีความสะดวกในการโพสโปรโมทร้าน จึงได้มีระบบการสมัครสมาชิกขึ้น

ทั้งนี้การเก็บข้อมูลของผู้ฝากร้าน ต่อ เว็บไซต์ https://appdeeboktor.tech/ เป็นการ เก็บข้อมูลอันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และอาจหมายรวมถึงข้อมูล Facebook ของผู้ฝากร้าน ในกรณีสมัครผ่าน Facebool

ผู้ฝากร้านมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับบริษัท ฯ  การใช้เว็บไซต์  หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้บริษัท ฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่  windy.dekdoy@gmail.com