Fireflies in Amphawa

 

การล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาของภาพ และข้อมูลพักมาเที่ยวสมุทรสงครามมักไม่พลาดที่จะไปชม โดยปกติแล้วหิ่งห้อยจะมีมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –  ตุลาคม ควรเลือกชมในช่วงเวลาที่เป็นข้างแรมหรือคืนเดือนมืด เพราะเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนกว่าเวลาข้างขึ้น นอกจากนี้ควรเลือกช่วงเวลาที่น้ำขึ้นมากเนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเลน้ำจะขึ้น-ลง อยู่ตลอดเวลา ในช่วงน้ำขึ้นเรือสามารถเข้าไปใกล้กับต้นลำพูซึ่งหิ่งห้อยเกาะอยู่  ทำให้สามารถเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะนั่งเรือชมหิ่งห้อยประกายความงามยามค่ำคืน สามารถติดด่อเรือได้  ซึ่งทางชุมชนตลาดอัมพวาได้จัดบริการไว้ให้ที่ตลาดน้ำอัมพวา หรือจะติดต่อกับที่พักหรือโฮมสเตย์ต่าง ๆ ในอัมพวาก็ได้ โดยเรือจะล่องไปตามลำน้ำแม่กลองหรือคลองย่อยต่าง ๆ ที่มีต้นลำพูริมฝั่ง  ก่อนเช่าเรือ นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบระยะทางการล่องเรือชมหิ่งห้อยกับผู้ให้บริการเสียก่อน  เรือจะวิ่งไปตามแม่น้ำและลำคลองที่มืดหิ่งห้อยจะมีอยู่เป็นจุดๆในบริเวณที่แตกต่างกัน  ถ้าหากผู้ให้บริการไม่มีความชำนาญในเส้นทางและรู้แหล่งที่อยู่หรือให้บริการในเส้นทางที่สั้นเกินไปย่อมทำให้นักท่องเที่ยวเห็นหิ่งห้อยได้น้อย   และควรใส่ชูชีพตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย
สำหรับข้อปฎิบัติในการชมหิ่งห้อย คือ ไม่ควรส่งเสียงดัง และไม่จับหรือทำสิ่งใดที่รบกวนหิ่งห้อยโดยเด็ดขาด เพื่อให้ธรรมชาติถูกรบกวนน้อยที่สุดและมีหิ่งห้อยให้ชมไปนาน ๆ
เตรียมพร้อมก่อนไปแอบดูหิ่งห้อย
นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปชมหิ่งห้อย มีไม่น้อยที่ต้องผิดหวัง ไม่ประทับใจ นั่นเป็นเพราะนักท่องเที่ยวไม่ได้ศึกษา ทำความเข้าใจธรรมชาติของหิ่งห้อยมาก่อน จึงทำให้พลาดความสวยงามของแสงหิ่งห้อยไป โดยปกติแล้ว ช่วงเวลาหรือฤดูการที่เหมาะสมในการชมหิ่งห้อย มีให้เห็นตลอดปี มากน้อยไปตามฤดูกาล เช่น หากเป็นในฤดูร้อนและฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคม จะได้พบกับหิ่งห้อยเป็นจำนวนมาก และควรมองฤกษ์ดูยามกันก่อนตัดสินใจมาเที่ยวชม หากเป็นวันข้างแรมโอกาสที่จะได้เห็นแสงจากหิ่งห้อยมีมากกว่าคืนข้างขึ้น เนื่องจากในคืนข้างแรม ท้องฟ้าจะสว่างกลบแสงของหิ่งห้อย
ที่สำคัญไม่ควรลืมข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดี เช่น ไม่ส่งเสียงดัง รบกวน เพราะหิ่งห้อยนั้น ชอบอยู่ในที่เงียบสงบ รวมไปถึงไม่เป็นการรบกวนเพื่อนร่วมคณะและชาวบ้านในบริเวณนั้นๆ ไม่ทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงในแหล่งน้ำหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย ไม่ทำสิ่งใดที่จะเป็นการรบกวนหิ่งห้อยและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยเด็ดขาด

คำแนะนำ
– หิ่งห้อยมีมากในฤดูฝน ควรไปชมในคืนเดือนมืดหรือคืนข้างแรม และในวันที่น้ำขึ้น จะเห็นหิ่งห้อยชัดเจน
– การล่องเรือชมหิ่งห้อย ควรเลือกผู้ให้บริการนำล่องเรือที่มีความชำนาญในเส้นทาง และรู้แหล่งที่อยู่ของหิ่งห้อยเป็นอย่างดี และควรตรวจสอบระยะทางการล่องเรือกับผู้ให้บริการเสียก่อน

ค่าบริการคนละ 60 – 80 บาท หรือจะเหมาลำไปตกลำละประมาณ 600 บาท โดยให้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง โดยเรือจะล่องไปตามลำน้ำแม่กลอง
– จุดให้บริการเรือนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ สถานทีตำรวจอำเภออัมพวา
– จุดให้บริการเรือนักท่องเที่ยว ตลาดน้ำอัมพวาฝั่งตลาดอัมพวา
– จุดให้บริการเรือนักท่องเที่ยว ร้านหนังสือศรีอัมพวา
– จุดให้บริการเรือนักท่องเที่ยว ร้านข้าวแกงคุณย่าตลาดน้ำอัมพวา ฝั่งวัดอัมพวันเจติยาราม

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.amphawatoday.com/watch_firefly.htm

 

Vocabulary

Eng : firefly
Thai : hing-hoi

Eng : Environment
Thai : sing-waet-lom