เรียนออนไลน์ 20 หลักสูตร ฟรี

รูปภาพ

เรียนออนไลน์ 20 หลักสูตร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟรี !

 

by 

Last updated 20 พฤษภาคม 2563

📣 เรียนออนไลน์ 20 หลักสูตร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟรี ! 💬 เพิ่มสกิลกันหน่อย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปิดโลกใหม่ๆ รวม 20 หลักสูตร เรียนออนไลน์ฟรี ! จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้ความรู้จัดแบบเต็ม จะเรียนที่ไหน เรียนเมื่อไหร่ ก็ได้ตามสะดวกเลย !

 

เรียนออนไลน์ 20 หลักสูตร จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยฟรี !

 

เรียนออนไลน์ 20 หลักสูตร จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

เรียนออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียด คอร์สเรียนออนไลน์ 20 หลักสูตร 📚

 

คอร์สพื้นฐาน Excel

รายละเอียด 📚

 • เรียนรู้ Function พื้นฐาน สำหรับจัดการ นับ และคลีนข้อมูล
 • การสร้างกราฟด้วย Excel
 • การสร้าง Presentation ด้วย Excel

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/156

 

คอร์ส Excel ขั้น Advanced

รายละเอียด 📚

 • การค้นหาค่าที่ตรงกัน: VLOOKUP (แบบ Exact Match)
 • การค้นหาค่าที่ตรงกัน: VLOOKUP (แบบ Approximate Match)
 • สร้าง Pivot Table จากตาราง Crosstab และการคลีนข้อมูล
 • สร้าง Pivot Table จากฐานข้อมูล Microsoft Access

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/157

 

การคิดธุรกิจอย่างมีระบบ

รายละเอียด 📚

 • โครงสร้างแบบ Iceberg และ Leverage point
 • ระบบ และการคิดอย่างเป็นระบบ
 • Causal Loop Diagram
 • Reinforcing Loop
 • Balancing Loop
 • System Archetype โครงสร้างพฤติกรรมที่มักจะเกิดในองค์กร

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/177

 

นำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย PowerPoint

รายละเอียด 📚

 • การใส่ Logo ลงในทุกหน้าของสไลด์
 • การสร้างระบบเมนู
 • การสร้าง smartart
 • การสร้าง pictograph
 • การสร้างสไลด์จากข้อมูลใน Excel
 • เทคนิคการใช้ Slideshow และ Presenter view

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/155

 

Data Visualization

รายละเอียด 📚

 • Why Data Visualization
 • What is a good visualization
 • How to make a good data visualization
 • Common Visualizations
 • Storytelling & Narrative Visualization

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/190

 

 • วางแผนการเงินส่วนบุคคล

รายละเอียด 📚

 • รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายก่อนวางแผน
 • เทคนิคออมเงินให้เหลือเก็บ
 • รู้ทันก่อนใช้บัตรเครดิต
 • รู้จักและจัดการหนี้ให้อยู่หมัด
 • รู้สถานะการเงินด้วยงบการเงินส่วนบุคคล และวิธีการทำงบการเงินส่วนบุคคล
 • การจัดสรรเงินลงทุน คืออะไร
 • เลือกพอร์ตอย่างไรให้เหมาะกับเป้าหมาย

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/194

 

 • การตลาดบริการ (Service Marketing)

รายละเอียด 📚

 • ภาพรวมของธุรกิจบริการ การตลาด 3.0
 • ลักษณะของธุรกิจบริการ และสิ่งที่นักการตลาดต้องทราบในการคิดกลยุทธ์
 • Perishability
 • Intangibility
 • Inseparability
 • Variability
 • GAP Analysis
 • กรณีศึกษาจากองค์กรใหญ่ เช่น SCG, MK, KTB, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/151

 

การบริหารต้นทุน กิจกรรมเทคนิคการลงทุน

รายละเอียด 📚

 • การวิเคราะห์ value chain
 • การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร
 • การวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนระดับองค์กร (cost driver)
 • การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม (activity-based management)
 • ด้านต้นทุน
 • ด้านกระบวนการ
 • การลดต้นทุนผ่านการบริหารกิจกรรม และการจัดทำรายงาน
 • ตัวอย่างและกรณีศึกษา

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/152

 

กลยุทธ์นวัตกรรม การสร้างธุรกิจใหม่

รายละเอียด 📚

 • จาก Strategy 1.0 ถึง Strategy 4.0

วิธีคิดกลยุทธ์นวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ📚

 • Jobs to be done
 • การหา Key Commonalities
 • การหา Pain Points
 • การหาความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
 • Disruptive Business models & Examples

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/158

 

การทำการตลาดที่มีหัวใจ (Heartful Marketing)

รายละเอียด 📚

 • Heartful Marketing ต่างกับตลาดทั่วไปอย่างไร
 • ขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำตลาดที่มีหัวใจ
 • กรณีศึกษา ทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและไทย

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/160

 

ฝ่าคลื่นธุรกิจ พิชิตเป้าหมาย

รายละเอียด 📚

 • ความเสี่ยงธุรกิจ คิดใหม่…ความเสี่ยงคืออะไ
 • การจัดการความเสี่ยง
 • การระบุความเสี่ยง
 • การจัดลำดับความเสี่ยง
 • การจัดโครงสร้างและปรับวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ได

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/176

 

ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

รายละเอียด 📚

 • ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสุขภาพการเงิน
 • งบการเงินสะท้อนสุขภาพขององค์กรอย่างไร
 • ทำความเข้าใจงบแต่ละประเภท (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน กำไร กระแสเงินสด)
 • ทดลองตรวจสุขภาพการเงินขององค์กร
 • ทำความเข้าใจคำศัพท์ เช่น ROE, ROA, PM, ATO, CR, D/E

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/179

 

การเงินฉบับย่อ สำหรับ SME

รายละเอียด 📚

 • สมการ ลงทุนน้อย x กำไรดี x มีอนาคต
 • เงินจม และเทคนิคการบริหารเงินจม
 • การวางบิล รับเช็ค เครดิตเทอม
 • เทคนิคการบริหารเงินช้า
 • วัดความเสี่ยงวงจรเงินสด
 • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/180

 

Intro to StartUp

รายละเอียด 📚

 • Startup คืออะไร เพราะอะไรถึงเป็นที่จับตามอ
 • อยากเริ่มต้นทำ Startup ต้องคำนึงถึงอะไร
 • Why, What, Who, How, When

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/182

 

การหาโอกาสทางธุรกิจจากอภิมหาข้อมูล

รายละเอียด 📚

 • ทำความเข้าใจ อะไรคือ Big Data
 • Data Mining คืออะไร
 • ประเภทของ Data
 • การทำ Cluster Analysis
 • การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา

** จะเป็นประโยชน์หากผู้เรียนมีโปรแกรมคำนวณสถิติ (SPSS)

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://space.cbs.chula.ac.th/course/181

 

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต ความน่าจะเป็น และสถิติ

รายละเอียด 📚

 • การจัดหมู่ Combination
 • ทฤษฎีบททวินาม
 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ดวงดาวและแท่งไม้
 • สถิติ
 • ความน่าจะเป็นเกี่ยวกับเซตอนันต์
 • ความน่าจะเป็นที่มีเงื่อนไข
 • ความแปรปรวนของตัวอย่าง

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc2625

 

ทำอย่างไรให่สินค้า Go inter ขายดี ดังข้ามโลก

รายละเอียด 📚

 • หัวใจของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ
 • แนวคิด
 • เทคนิค

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc3004

 

การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ

รายละเอียด 📚

 • การออกแบบ การสร้างชิ้นงานต่างๆ
 • ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc2002

 

Introduction to Smart Grid

รายละเอียด 📚

 • แนวคิดการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟ้ฟ้าสมาร์ทกริดในเบื้องต้น
 • แรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนา
 • ปรียบเทียบความแตกต่างหลักระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเดิมกับแบบสมาร์ทกริด
 • เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของสมาร์ทกริด

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc2003

 

ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด 📚

 • การทักทายและการแนะนำตัว ในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์
 • การใช้กริยาคำสั่งและการขอร้อง
 • การแสดงความเห็นและความรู้สึก

👉 รายละเอียดคอร์ส >> https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc1301

ที่มา : https://salehere.co.th

คอร์สอื่นๆ

https://mooc.chula.ac.th/

https://thaimooc.org/