สินค้าเกษตร

ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าช้าง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

 

ร้านข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าช้าง จ.พัทลุง
ถุงละ 1 กก./80 บาท ค่าส่งอีเอ็มเอส 50 บาท

สนใจติดต่อ Facebook : Orn Rich

Comments

comments

Leave a Reply